28.8.2017

Helsingin metropoliitta Ambrosius vihki diakoni Joosef Volan papiksi Uspenskin katedraalissa toimitetun seurakunnan 190-vuotisjuhlaliturgian yhteydessä 27. elokuuta.

Joosef Vola on vihitty diakoniksi tammikuussa 2016.

Helsingin hiippakunnan perinteen mukaisesti papiksi vihittävä Joosef Vola piti liturgian yhteydessä puheen:

Korkeasti pyhitetty esipaimen, Kristuksessa rakkaat isät, veljet ja sisaret.

Papin, eli presbyteerin, tärkein tehtävä pyhän Simeonin, Tessalonikan arkkipiispan, mukaan on toimia uskon valkeuden välittäjänä. Hän kirjoittaa: ”Pappia kutsutaan valistajaksi, sillä hänellä on armolahja kirkastaa niitä, jotka hänen luoksensa tulevat, ja tehdä heidät osallisiksi mysteerien valkeudesta”.

Pyhän esipaimenen mainitsemaa valistusta pappi välittää kahdella tavalla. Näistä ensimmäinen on papillisen työn keskiössä oleva Kristuksen evankeliumin julistaminen. Tätä opettamisen aspektia pappeuteen liittyvänä painotetaan jo Vanhassa Testamentissa, missä esimerkiksi profeetta Malakia kirjoittaa: ”Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja”. Opettaminen ja julistaminen nousivat yhä merkittävämpään asemaan Kristuksen ilosanomaa alkujaan suullisesti levitettäessä. Papillisen opettamisen esikuvana onkin nähtävissä apostolien tekemä julistustyö, johon apostoli Paavali päivän epistolassa viittaa. Itse julistustyö on kuitenkin saanut alkunsa Kristuksen varhaisimmasta toiminnasta, sillä jo hänen saarnatoimintansa aloittaneisiin sanoihin sisältyy Kirkkomme keskeisin opetus Jumalan Valtakunnasta ja pelastuksemme edellytyksistä: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.”

Paitsi sanan muodossa, välittää pappi valistusta myös jumalallisia salaisuuksia toimittamalla. Vaikka pappi onkin diakonia itsenäisempi tehtävässään mysteerioiden valkeuden välittäjänä, toimii pappi kuitenkin kaikessa piispansa valtuuttamana, piispansa edustajana. Tämä sidonnaisuus piispaan konkretisoituu muun muassa siinä, että vaikka papille on mahdollista edeskantaa eukaristista uhria, on tämän mysteerion toimittamisen edellytyksenä piispan vihkimä alttaripöytä tai vähintäänkin hänen siunaamansa antiminssiliina. Samoin pappi voi kyllä toimittaa kasteen mysteerion, mutta mirhavoitelun osalta hän on riippuvainen piispoista, jotka mirhavoiteen sekoittavat, siunaavat ja luovuttavat käytettäväksi.

Kuitenkin on papin ennen kaikkea pyrittävä kaikella toiminnallaan johdattamaan jokainen ihminen pelastuksen poluille. Tämän vuoksi on hänen koko olemuksellaan tavoiteltava esimerkillisyyttä kristillisissä tavoissa, jotta hän jo elämällään todistaisi aina ja kaikessa Kristuksesta. Papin ristiin muistutukseksi kaiverretuin apostolin sanoin: ”Näytä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Lue, kehota ja opeta ahkerasti”.

Voidakseni seurata näitä apostoli Paavalin papillisen toiminnan ohjenuoria, pyydän teidän rukouksianne, jotta armollinen Jumala tekisi minut, kelvottoman, arvolliseksi edeskantamaan Hänelle hengellistä uhria seisoen Hänen pyhän uhrialttarinsa edessä, julistamaan ilosanomaa Hänen Valtakunnastansa, ja säilyttämään viimeiseen hengenvetooni saakka kokonaisena ja vahingoittumattomana minulle luovutettavan pantin, josta minun myös on tehtävä tili Herramme, Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen toisessa ja peljättävässä tulemisessa.

Kuva: Miro Järnefelt

28.8.2017


Pappeudessa on kolme astetta, piispan, papin ja diakonin palvelustehtävät. Papin tehtävä on toimittaa pyhiä toimituksia lukuun ottamatta pappeuden sakramenttia sekä mirhavoiteen ja kirkon vihkimistä. Papin vihkimisen toimittaa piispa. Pappi voi olla avioliitossa, mutta hänen on avioiduttava ennen pappisvihkimystä.

Kategoriat Uutiset