Tervetuloa katekumeeniksi

(päivitetty 25.1.2024/kk)

Seurakunta järjestää katekumeenikurssin, joka on tarkoitettu kaikille ortodoksisen kirkon uskosta, tavoista ja opetuksesta kiinnostuneille tai kirkkoon liittymistä harkitseville. Kurssilla tutustutaan ortodoksisen kirkon perinteeseen ja opetukseen eri näkökulmista.

Katekumeeniaika on intensiivinen vaihe matkalla kohti kirkon jäsenyyttä. Se koostuu seuraavista keskenään limittäisistä ja osittain päällekkäisistä osa-alueista:

1) Tiedon omaksuminen

Kirkkoon ja sen perinteeseen tutustumista auttaa osallistuminen katekumeeniluentoihin, joiden teemat käsittelevät ortodoksisuuden perusoppeja ja -käytäntöjä. Luennot ovat lauantaisin noin kerran kuussa. Tarkempi aikataulu on jäljempänä.

Lisäksi kurssin aikana jaetaan lukusuosituksia kirjoista tai nettiteksteistä sekä YouTube-videoista, joiden avulla voi perehtyä ortodoksisuuteen.

2) Kokoontuminen yhteen

Katekumeenit kokoontuvat edellä mainitun luentosarjan lisäksi noin kerran kuussa sunnuntaisin keskustelemaan papin/ pappien kanssa. Mukana kokoontumisissa on myös katekumeenikummi. Katekumeenikummi on vapaaehtoinen, joka on jumalanpalveluksissa katekumeenien tukena ja auttaa katekumeeneja tutustumaan jumalanpalvelusyhteisöön. Hän voi auttaa myös henkilökohtaisen kummin etsimisessä.

3) Keskustelu papin kanssa

Jokainen katekumeeni käy katekumeeniaikana henkilökohtaisia keskusteluja papin kanssa. Keskusteluissa käydään läpi mieltä askarruttavia kysymyksiä ja oman hengellisen elämän tilaa.

4) Oma harrastuneisuus

Katekumeeniaikana on hyvä tutustua laajasti eri jumalanpalveluksiin, seurakunnan eri toimintamuotoihin ja eri kirkkoihin. Kaikista näistä löytyy tietoa seurakunnan nettisivuilta www.hos.fi.

* * *

Katekumeenikurssi järjestetään Helsingin keskustassa, ja kokoontumiset ovat pääsääntöisesti Uspenskin katedraalissa.

Uspenskin ja Helsingin keskustan katekumeenipappien yhteystiedot ovat (suosittelemme sähköpostia):

Rovasti Teo Merras (suomi, englanti)
teo.merras@ort.fi / p. 040 540 3200

Pastori Kimmo Kallinen (suomi, englanti)
kimmo.kallinen@ort.fi / p. ‭040 707 9609‬

Pastori Sergei Petsalo (suomi)
sergei.petsalo@ort.fi / p.‭ 040 620 5944‬

Katekumeenien lauantailuennot ja sunnuntaikeskustelut 2023-2024

Katekumeenikoulutus Helsingissä 2023-24 (Kauden 2023-24 ohjelma tulostettavassa muodossa)

Lauantailuennot Uspenskin katedraalin kryptassa klo 15.30

Sunnuntaikeskustelut Uspenskin katedraalin kirkkosalissa klo 12

 • La 16.9. Mikä on ortodoksinen kirkko?
 • Su 24.9. Keskustelu, teemana osallistuminen jumalanpalveluksiin
 • La 14.10. Luominen ja ortodoksinen ihmiskäsitys
 • Su 29.10. Keskustelu, teemana aamu- ja iltarukoukset
 • La 11.11. HUOM! klo 9.30 Opetusliturgia
 • Su 26.11. Keskustelu, teemana paastoajat ja paastoaminen
 • La 16.12. Kirkko – Kristuksen ruumis ja eukaristinen yhteisö
 • La 13.1. Kirkko – Ikonit ja pyhäkkörakennuksen teologiaa
 • Su 28.1. Keskustelu, teemana kotialttari
 • La 10.2. Kirkon liturginen elämä
 • Ke 14.2. I paastoviikon keskiviikko, katekumeeniksi ottaminen
 • Su 25.2. Keskustelu, teema esirukous elävien ja edesmenneiden puolesta
 • La 9.3. Uskon lähteet – Raamattu ja traditio
 • Su 24.3. Keskustelu, teemana juhlaan valmistautuminen
 • Su 31.3. Herran pääsiäinen
 • La 13.4. Kirkon pyhät mysteeriot eli sakramentit
 • Su 28.4. Keskustelu
 • La 11.5. Kirkkomusiikki

Kaikki tapahtumat Uspenskin katedraalissa tai kryptassa (Kanavakatu 1)

Muutokset mahdollisia.

 

Tervetuloa kirkkoon – lyhyt ohje kirkkokäyttäytymiseen

Tervetuloa kirkkoon – Kuinka jumalanpalveluksissa käyttäydytään


Aikaisempien vuosien tallennnettuja katekumeeniluentoja:

https://soundcloud.com/helsingin-ortodoksinen-seurakunta