Riita-asian toisena osapuolena on Helsingin ortodoksinen seurakunta.

20.12.2019

Helsingin hovioikeus antoi 20.12. 2019 ratkaisunsa Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa työskennelleen papin työsuhdetta koskevassa riita-asiassa. Hovioikeuden päätöksen mukaan Helsingin ortodoksinen seurakunta syyllistyi tasa-arvolain vastaiseen syrjintään, kun se ei nimittänyt määräaikaisessa työsuhteessa ollutta pappia nuorisotyön papin vakituiseen työsuhteeseen vuonna 2016.

Seurakunnan mukaan este vakinaistamiselle oli se, että tuolloinen metropoliitta Ambrosius piti kyseisen papin henkilökohtaisia ominaisuuksia nuorisopapin toimeen soveltumattomina. Hiippakuntansa esipaimenena piispan kuuluu valvoa papeiksi valittavien henkilöiden yleistä soveltuvuutta tehtäviinsä.

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan päätösvalta papin nimittämisestä määräaikaiseen toimeen on hiippakunnan piispalla:

”Piispan tehtävänä on ohjata ja valvoa hiippakuntansa seurakuntien, luostarien sekä papiston ja kanttorien toimintaa siten kuin kirkkojärjestyksessä tarkemmin säädetään. Piispa päättää kirkkojärjestyksessä säädetyistä seurakuntien papiston ja kanttorien työsuhteita koskevista asioista.”

Valituslupa vain erityisillä perusteilla

Helsingin hovioikeus ei katsonut aiheelliseksi muuttaa aiempaa käräjäoikeuden tuomiota.

Näin ollen seurakunnan on maksettava korvauksia irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä, työsuhteen perusteettomasta päättämisestä sekä tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain vastaisesta syrjinnästä.

Seurakunnan korvattavaksi tulevat myös oikeudenkäyntikulut.

Kaikkiaan korvausten yhteissumma oikeudenkäyntikuluineen on 113 370 euroa. Seurakunnan puolelta asiaa ei kommentoida toistaiseksi tämän tarkemmin.

Muutosta tähän hovioikeuden ratkaisuun voi hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus erityisillä perusteilla myöntää valitusluvan. Valituslupaa on pyydettävä ja valitus tehtävä 18.2.2020 mennessä. Hovioikeuden ratkaisu oli yksimielinen.

Alkuperäistä, lyhyempää artikkelia on muokattu uudelleen ja täydennetty sen ensijulkaisun jälkeen.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset