Hangon 125-vuotta täyttävän kirkon kupolit. Seurakuntasali rakennetaan kirkon viereen. Kuva: Aleksi Saveljeff.

23.6.2020

Neuvosto päätti hyväksyä Hangon kirkon ystävät ry:n lahjoituksen Hangon kirkon uuden seurakuntasalin rakentamiseen. Yksimielinen päätös tehtiin neuvoston sähköpostikokouksessa, joka pidettiin 16.-21.6..

Kyseessä on noin 400 000 euron arvoinen lahjoitus, jolla parannetaan merkittävästi tänä kesänä 125 vuotisjuhlaansa viettävän Hangon kirkon toimintatiloja.

Lahjoituksen turvin Pyhien apostolienvertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkon pihapiiriin rakennetaan uusi seurakuntasali vanhan tilalle. Seurakuntasalista rakennetaan monikäyttöinen. Uudessa seurakuntasalissa voidaan muun muassa majoittaa tarpeen mukaan esimerkiksi matkalla oleva pappi tai kanttori, sillä tiloihin rakennetaan myös suihku ja majoitustila. Seurakuntasaliin vedetään myös maalämpö, johon myöhemmin voidaan seurakunnan niin halutessa liittää myös Hangon kirkko.

Neuvoston puheenjohtajana toimiva seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen iloitsee lahjoituksesta ja sen hyväksymisestä.

– Kyseessä on poikkeuksellinen lahjoitus, sillä se ei edellytä seurakunnalta taloudellista panosta, ja sisältää niin työn suunnittelun kuin sen toteutuksenkin. Seurakunnalle rakennetaan toiminnallisia tiloja, ja saamme lahjana myös työn toteutuksen. Arvostan tätä suuresti ja toivotan lahjoittajille Jumalan siunausta elämässään.

Nykyinen seurakuntasali on kaivannut jo perusteellista korjausta, eikä ole enää pystynyt vastaamaan kasvavan seurakunnan tarpeisiin. Seurakuntasalissa järjestetään normaalioloissa niin kirkkokahveja, monenlaisia kerhoja ja piirejä, kuoroharjoituksia sekä siellä saatetaan majoittaa kirkon vieraita.

Rakentaminen on tarkoitus käynnistää alkusyksyllä. Rakennushanke menee seuraavaksi Hangon kaupungin hyväksyttäväksi.

Seurakunnan neuvosto palautti aiemmin 4.6. kokouksessaan asian takaisin valmisteluun niin, että sopimustekstissä taataan seurakuntasalin valmistuminen kaikissa olosuhteissa ja että seurakunta päättää tilojensa käytöstä. Uusi sopimusteksti saatiin valmiiksi 14.6.

Neuvoston kokouksessa hyväksyttiin lisäksi Unioninkatu 39:n selvityksen tarjouspyyntö ja todettiin, että piispan kohta nimittämien pappien ja kanttorin sijaisten kanssa voidaan tehdä määräaikaiset sopimukset.

Neuvoston sähköpostikokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan kesälomien vuoksi vasta neuvoston seuraavan kokouksen yhteydessä 27.8. Tämän jälkeen pöytäkirja julkaistaan seurakunnan internetsivuilla ja se on myös luettavissa seurakunnan virallisella ilmoitustaululla.

Kategoriat Uutiset