Kuvituskuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

7.12.2023

Kasvatustyön kanttorin toimen lisäksi avoinna on ensisijaisesti Myllypuron kappelissa työskentelevän kanttorin toimi. Molempien toimien hakuaika päättyy 29.12.2023 ja työ on otettavissa vastaan 1.2.2024 tai sopimuksen mukaan.

Kasvatustyön päätoiminen kanttorin työsopimussuhteinen toimi

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 133§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Helsinki, mutta työtehtäviä voi olla koko seurakunnan alueella. Toimeen liittyy myös leirityötä. Hakijan eduksi katsotaan soveltuva koulutus tai työkokemus lapsi- ja nuorisotyöhön sekä erinomaiset vuorovaikutustaidot ja monipuolinen kielitaito.

Kasvatuksen kanttorilla on suuri ilo ja kunnia olla opettamassa ja ohjaamassa seurakunnan lapsia ja nuoria kirkkolauluun ja monipuoliseen jumalanpalveluselämään. Hän on myös olennainen osa tiimiä, jonka vastuulla on johdattaa lapsia ja nuoria kirkon elämään.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimeen valittava aloittaa tehtävässään 1.2.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimeen valitun tulee esittää lasten kanssa toimimiseen edellytettävä rikostaustaote.

Lisätietoja: kirkkoherra Markku Salminen, markku.salminen@ort.fi, puh. 040 501 6190.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 29.12.2023 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Helsingin toiminta-alueen päätoiminen kanttorin työsopimussuhteinen toimi

Työnteon ensisijainen paikka on Myllypuron kappeli Helsingissä.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hakijalta edellytetään kykyä kehittää ja organisoida kirkkomusiikkityötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä kykyä verkostoitua.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimeen valittava aloittaa tehtävässään 1.2.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: kirkkoherra Markku Salminen, markku.salminen@ort.fi, puh. 040 501 6190.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 29.12.2023 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Hakuaika alkaa

07.12.2023

Hakuaika päättyy

29.12.2023