27.11.2017

Suomen ortodoksisen kirkon Valamon luostarissa parhaillaan kokoontuva kirkolliskokous päätti yksimielisesti siirtää arkkipiispan istuimen Kuopiosta Helsinkiin.

Arkkipiispan istuimen siirto toteutetaan 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Siirron jälkeen arkkipiispa Leo käyttää arvonimeä Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa. Päätös merkitsee myös sitä, että vuoden 2018 alusta alkaen arkkipiispa toimii Helsingin hiippakunnan piispana. Siirto toteutetaan välittömästi Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen siirtyessä eläkkeelle vuodenvaihteessa.

Karjalan hiippakunnan väliaikaisesta tehtävien hoitamisesta päättää piispainkokous arkkipiispa Leon siirtyessä Helsinkiin. Karjalan hiippakunnan nimi on 1. tammikuuta 2018 alkaen Kuopion ja Karjalan hiippakunta. Hiippakunnan piispanistuin sijaitsee Kuopion kaupungissa ja piispa käyttää arvonimeä Kuopion ja Karjalan metropoliitta.

Arkkipiispan hiippakuntakanslia sijoitetaan kirkollishallituksen Helsingissä sijaitseviin tiloihin, samaan rakennukseen, jossa toimii Helsingin ortodoksinen seurakunta. Arkkipiispa arvioi Helsinkiin perustettavan hiippakuntakanslian henkilöstötarpeen siirron jälkeen. Kuopiossa toimivan palvelukeskuksen toiminnot ja sen henkilöstö jäävät Kuopioon. Arkkipiispan katedraalina toimii Uspenskin katedraali.

Taustalla kirkon hallinnon kokonaisuudistus

Arkkipiispan istuimen siirto on osa laajempaa Suomen ortodoksisen kirkon hallinnon uudistusta, jonka myötä kirkon toimintaedellytyksiä halutaan turvata.

Hallinnon kokonaisuudistus merkitsee hiippakuntien koon, seurakuntarakenteen, hallinnollisten asiantuntijapalveluiden kehittämisen ja kiinteistöresurssien uudelleenarviointia koko kirkon tasolla. Tavoitteena on turvata valtakunnallisesti seurakuntien jäsenten alueelliset palvelut. Hallintorakenteisiin suunnitellut uudistukset arvioidaan vaikuttavan vakauttavasti kirkon talouden kehitykseen.

Arkkipiispan istuimen siirron vaikutuksia selvittänyt kirkollishallituksen nimeämä ohjausryhmä jätti siirtoa puoltavan loppuraportin syyskuussa. Lokakuussa kirkollishallitus päätti lausuntokierroksen jälkeen esittää kirkolliskokoukselle arkkipiispan istuimen siirron toteutettavaksi heti vuoden 2018 alusta. Myös piispainkokous puolsi yksimielisesti siirtoa.

Keskeiset perustelut arkkipiispan istuimen siirrolle ovat niin ortodoksisen jäsenistön merkittävän osan sijoittuminen kuin päätöksenteon ja vaikuttajaverkostojen keskittyminen pääkaupunkiseudulle. Arkkipiispalla on myös paremmat mahdollisuudet valvoa ortodoksisen kirkon etuja pääkaupungista käsin. Kirkon kasvupotentiaali on Suomen kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla. Helsingin hiippakunnan alueella asuu yli puolet kirkon jäsenistöstä.

Arkkipiispan istuimen siirtäminen ei edellytä lakimuutosta. Muutos edellyttää kuitenkin sekä Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan perustamisasiakirjan eli Tomoksen mukaisia toimia sekä muutoksia kirkkojärjestykseen. Kirkkojärjestykseen tulevat muutokset julkaistaan asetuskokoelmassa.

Teksti ja kuva: Miro Järnefelt

Piispainkokouksen jäseniä ovat hiippakuntien piispat. Piispainkokous käsittelee kirkon hengellisiä asioita ortodoksisesta kirkosta annetun lain säätämissä rajoissa ja valvoo, että kirkolliskokouksen ja kirkollishallituksen päätökset ovat kirkon dogmien ja kanonien mukaisia.

Kirkollishallitus hoitaa kirkon yhteisiä asioita, valmistelee asiat kirkolliskokoukselle, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanosta ja valvoo laajasti kirkon etua. Kirkollishallituksen jäseniä ovat arkkipiispa, hiippakuntien piispat sekä kirkolliskokouksen omaksi toimikaudekseen valitsemat neljä asiantuntijajäsentä.

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin. Sen jäseniä ovat hiippakuntien piispat ja apulaispiispat, yksitoista papiston vaalilla keskuudestaan valitsemaa papiston edustajaa, kolme kanttorien vaalilla keskuudestaan valitsemaa kanttorien edustajaa sekä kahdeksantoista valitsijamiesvaalilla valittua maallikkojen edustajaa.

Aiemmin aiheesta

Kirkollishallitus esittää arkkipiispan istuimen siirtoa Helsinkiin (10.10.2017)

Metropoliitta Ambrosius eläkkeelle (9.10.2017)

Ohjausryhmä esittää arkkipiispan istuimen siirtämistä Helsinkiin (6.9.2017)

Kategoriat Uutiset