Seurakunnanvaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat ovat julkisia (ellei niitä ole erityisistä syistä julistettu salaisiksi) ja ne ovat nähtävissä aina pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen seurakunnan asiakaspalvelussa virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Liisankatu 29 A, 1. krs sekä seurakunnan verkkosivuilla.

Valtuuston ja neuvoston pöytäkirjat.

Asiakirjapyynnöt

Seurakuntalaisella on oikeus pyytää kopioita niistä toimielimien pöytäkirjoista ja muista seurakunnan asiakirjoista, joita ei ole määrätty salassa pidettäviksi.

Asiakirjapyynnöt tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen hallinto.helsinki@ort.fi otsikolla Asiakirjapyyntö.

Asiakirjapyynnön voi lähettää myös postitse ja se tulee osoittaa seurakunnan hallinnolle ja viite: asiakirjapyyntö.

Asiakirjapyynnössä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

toimielin
yksilöity asiakirja
asiakirjan päivämäärä
pykälä, mikäli pyyntö koskee vain tiettyä pykälää
liite

Tutustu seurakunnan päätöksentekoon sivuston Päätöksenteko ja hallinto -osiossa.