Helsingin ortodoksisen seurakunnan toimintaa johtaa kirkkoherra. Seurakunta on jaettu hallinnollisesti eri alueisiin ja toimintoihin.

Seurakuntatyön toiminta-alueet läpäisee seurakunnan eri linjat: diakoniatoimi, kasvatustoimi, tukitoiminnot, viestintä, monikulttuurinen työ sekä vapaaehtoistoiminta.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan organisaatio (pdf)

Helsingin ortodoksisen seurakunnan organisaatiokaavio | esimiehet (pdf)

Helsingin ortodoksisen seurakunnan johtosaanto (pdf)