Helsingfors ortodoxa församling har sjutton gudstjänstlokaler runt om i Nyland. Församlingens sydligaste kyrka ligger i Hangö, den nordligaste i Träskända och den östligaste i Borgå. Därtill finns på församlingens område ytterligare ortodoxa kyrkor och bönehus som upprätthålls av andra sammanslutningar.

Helsingfors ortodoxa församlings och även stiftets huvudkyrka är Uspenskijkatedralen.

Bekanta dig närmare med gudstjänstlokalerna på församlingens område (på finska).