Församlingens kansli

Vardagar kl 9–14
Obs! Under koronarestriktionerna per distans.
Elisabetsgatan 29 A, 00170 Helsingfors
tfn 09 85 646 100, fax. 09 85 646 250
asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi

Jourhavande präst

Prästjour vardagar kl 9–14
Obs! Under koronarestriktionerna per distans.
Elisabetsgatan 29 A, 00170 Helsingfors
tfn (09) 85 646 105
paivystaja.helsinki@ort.fi

Präster inom församlingen står också till tjänst på svenska

Kyrkoherde, fader Markku Salminen, markku.salminen@ort.fi, +358 40 501 6190

Fader Heikki Huttunen, heikki.huttunen@ort.fi, +358 40 741 8792, präst för det mångkulturella arbetet

Fader Mikael Sundkvist, mikael.sundkvist@ort.fi, +358 50 350 9356, präst för Vanda

Fader Mikko Leistola, mikko.leistola@ort.fi, +358 40 041 3196, präst för Uspenskij Katedralen

Fader Joosef Vola, joosef.vola@ort.fi, +358 40 545 2250, präst för östra Helsingfors

Fader Kalevi Kasala, kalevi.kasala@ort.fi, +358 40 525 2868, präst för Västra Nyland

Gudstjänster på svenska

De svenskspråkiga gudstjänsterna i Prästgårdens Huskyrka förrättas av fader Heikki Huttunen.

I H:e Hermans kyrka i Hagalund förrättas liturgin på månadens första söndag på finska och svenska.

Mariam-kören

Mariam-kören sjunger i Huskyrkans svenska gudstjänster under ledning av Rikhard Dahlström (rikhardd@hotmail.com).

Personalens kontaktuppgifter (på finska)