Ämbetsbevis och släktutredningar kan beställas direkt från Finlands ortodoxa kyrkas centralregister

Ämbetsbevis kan beställas via en elektronisk blankett, per telefon, fax eller e-post.

För Helsingfors ortodoxa församlings del innehåller centralregistret uppgifter börjande från år 1827.

Försvarsförvaltningens arkiv från de i samband med Finlands självständighet nedlagda församlingarna återfinns på Riksarkivet i S:t Michel samt i Digitalarkivet,