Dopet

Dopet är det heliga mysterium som införlivar oss i kyrkans gemenskap.

Läs mer

Bröllop

Vigseln – två kronor och en gemensam bägare.

Läs mer

Begravningen

Begravningsgudstjänsten och gravläggningen utgör ett vackert avsked av den avlidna. Förrättningen ledsagar den avlidna på den sista färden.

Läs mer