17.11.2022

Denna höst: Undervisning för katekumener 2022

Har du någonsin vandrat förbi en ortodox kyrkobyggnad och undrat vad som egentligen händer därinne? Kanske har du hört om den ortodoxa kyrkan via en vän men ändå inte tagit steget för närmare bekantskap? Fascineras du av det som kanske döljer sig under de förgyllda kupolerna eller bakom den vackra kyrkokonsten? Dras du till doften av rökelse, de levande bivaxljusen och kyrkosången under gudstjänsterna?  Eller är du kanske redan teologiskt bevandrad men känner ett sug för den rättroende, apostoliska ortodoxa Kyrkan och dess tro på ett mer detaljerat plan? Kanske blev du aldrig döpt? Eller ifall, så lämnar den nuvarande kunskapen om den kristna tron ändå dig med en mängd obesvarade frågor? Vid jakande svar på åtminstone en dessa frågor kan följande vara något för dig.

Ordet katekumen avser en person som ämnar bli medlem av den apostoliska ortodoxa Kyrkan via tillhörande undervisning. Denna höst inleds undervisningen tisdagen den 22 november 2022 kl. 18.00 i Mirolybov-salen vid Elisabetsgatan 29 (4. vån) i Helsingfors. 

Som lärare vägleder Rikhard Dahlström, studerande av ortodox teologi vid Universitetet av Östra Finland, mot medlemskap i den ortodoxa Kyrkan och berättar hurudant det är att leva som ortodox kristen, i såväl glädje som ävlan.

Lektionerna kommer att hållas varannan tisdag (ovan nämnd plats och tid) medan vår viktigaste Gudstjänst, den Gudomliga liturgin, firas på svenska månadens första söndag i Huskyrkan kl. 10 (morgongudstjänst med början kl. 9), vägg i vägg med Mirolybov-salen. Gudstjänsten är öppen för alla men endast medlemmar av den ortodoxa Kyrkan får ta del i nattvarden. Men i deltagandet av den Gudomliga liturgin uppenbaras Kyrkans undervisning redan i sig, vilket kallar oss alla till regelbundet deltagande oavsett.

Efter avklarat deltagande i katekumenundervisningen, välkomnar den ortodoxa Kyrkan de nya medlemmarna. Tidigast sker detta enligt ortodox Tradition nära inpå firandet av följande Påsk, vare sig det gäller att döpas eller bli myrrasmord. Men beslutet kan även vänta. I alla fall vill vi uppmärksamma att prov på kunskap om ortodoxin inte kommer att mätas efter eller under kursen. Tanken med undervisningen är att var och en själv inhämtar ortodoxa Kyrkans lära och Tradition utan känsla av tävling: inlärningen görs för egen skull, sist och slutligen för vår Frälsning. Således blir studier på egen hand och inlärning via verksamhet under handledning bästa förfarande. Å andra sidan behöver alla ha en fadder med god ortodox sedvana. Regelbundna träffar med en ortodox präst, ens blivande biktfader, blir också aktuella – allt detta hinner vi ännu återkomma till.

För deltagande i undervisningen krävs ingen förhandsanmälning. Återigen, ortodox tro och medlemskap i Kyrkan är personligt, vi lär oss alla längs med. Men det finns naturligtvis ett närvarokrav för avklarad kurs. Det enda som behöver göras är att dyka upp med anteckningsmaterial och en vass penna.

Hjärtligt välkomna!

I Kristus,

Rikhard

Kategoriat Nyheter