Haetaan pappia Järvenpään ja Porvoon alueille

Helsingin hiippakunta on julistanut haettavaksi Helsingin ortodoksisen seurakunnan Itäisen toiminta-alueen päätoimisen papin työsopimussuhteisen toimen. Työnteon ensisijainen paikka on Järvenpää, mutta työtä tehdään säännöllisesti myös Porvoossa. Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hakijalta edellytetään kykyä kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta … Jatka artikkelin Haetaan pappia Järvenpään ja Porvoon alueille lukemista