Vaaleissa äänestävän on oltava 16-vuotias viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä eli 3. marraskuuta.

19.5.2019

Ortodoksisten seurakuntien valtuustovaalit käydään tulevana syksynä hallinnonuudistuksesta huolimatta. Marraskuussa toimitettavissa vaaleissa valitaan uudet valtuustoedustajat nykyisiin seurakuntiin vuoden 2020 alusta alkavalle kaudelle.

Valtuustot pääsevät päättämään merkittävistä asioista, sillä ensi vuoden aikana käydään neuvotteluja seurakuntien yhdistymiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten taloudesta, henkilöstöstä ja toimitiloista. Helsingin seurakuntaan ollaan liittämässä Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntia vuoden 2021 alusta.

Valtuustovaalit 2019

Nykyiset seurakunnanvaltuustot päättävät vaalin ajankohdat, vaalialueet ja valittavien ehdokkaitten määrän kevään kokouksessaan.

Seurakunnanneuvosto laatii syyskuussa äänioikeutettujen luettelon, joka tulee nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 19. syyskuuta.

Ehdokasluettelo sekä ilmoitus äänestyspaikoista ja -ajoista tulevat julki 4. lokakuuta.

Vaali toimitetaan 3. – 17. marraskuuta välisenä aikana.

Nuoret ensi kertaa uurnille

Syksyllä toimitettavat seurakunnanvaltuustovaalit ovat historialliset, sillä niissä äänioikeus on ensi kertaa jo 16 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Vaaleissa äänestävän on oltava 16-vuotias viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä eli 3. marraskuuta.

Kirkolliskokous päätti äänestysikärajan laskusta jo 2011, mutta muutos ei ehtinyt voimaan edellisissä, vuonna 2015 toimitetuissa vaaleissa.

Ehdokkaaksi asettuvalta vaaditaan edelleen 18 vuoden ikää. Lain mukaan seurakunnan luottamustoimiin on vaalikelpoinen ”ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen”. Seurakuntien päätoimiset työntekijät eivät voi asettua ehdolle.

Ehdokasasettelu päättyy syyskuussa

Ehdokkaaksi pääsemiseen tarvitaan kahden seurakuntalaisen kirjallisesti tekemä esitys. Lomakkeita on saatavilla kirkkoherranvirastoista ja tästä. Kaksi 16 vuotta täyttänyttä, äänioikeutettua seurakunnan jäsentä voi asettaa useampia ehdokkaita omalta vaalialueeltaan.

Aikaraja valtuustovaalien ehdokkaiden asettamiselle on 19. syyskuuta, johon mennessä allekirjoitetut lomakkeet tulee toimittaa kirkkoherranvirastoon. Tämän jälkeen vaalilautakunta laatii ehdokasluettelon, joka julkaistaan 4. lokakuuta.

Valtuustovaalit pidetään marraskuun 3. – 10. päivän välisenä aikana. Äänestysajankohdat ja -paikat kerrotaan lokakuussa seurakuntien ilmoitustauluilla ja viestintäkanavissa. Ortodoksiviesti esittelee ehdokkaat 25.10. ilmestyvässä numerossaan sekä seurakunnan verkkosivuilla.

Huom. vaalien päättymispäivä korjattu julkaisun jälkeen.

Teksti: Mirva Brola / Ortodoksiviesti
Kuva: Markus Hänninen


Seuraa vaalien kulkua nettisivujen seurakuntavaalit -osiossa.

Kategoriat Seurakuntavaalit