20.2.2019

Helsingin seurakunnan valtuusto kokoontui vuoden 2019 ensimmäiseen ylimääräiseen kokoukseen torstaina 14. helmikuuta. Kirkolliskokousvaalit olivat vahvasti esillä kokouksessa.

Maallikkojen edustajien vaalin ehdokkaat

Seurakunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan kirkolliskokouksen maallikkojen vaalin ehdokkaat:

Elina Palola
Nunna Elisabet (Liisa Toppila)
Ulla Saarinen
Tuovi Haikala
Risto Nordell
Ritva Bly

Maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varamiehensä

Kokouksessa valittiin myös kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien valitsijamiehet sekä heidän varamiehensä:

Erkki Böös
varamies: Jukka Salminen

Aila Koivisto
varamies: Tuula Hakamies

Marianna Stolbow
varamies: Ritva Karttunen

Liisa Heikkilä-Palo
varamies: Mikael Lampinen

Inkeri Kaski
varamies: Max Arhippainen

Katariina Koskivaara-Ilmonen
varamies: Kim Kilpinen

Mika Kontkanen,
varamies: Seija Lappalainen

Maria Mountraki
varamies: Maria Lampinen

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Edustajia kirkolliskokouksessa on 36. Edustajista puolet on maallikoita ja puolet papistoa sekä kanttoreita. Itseoikeutettuja kirkolliskokouksen jäseniä ovat piispat ja mahdolliset apulaispiispat. Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu tehdäpäätöksiä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa sekä tehdä linjauksia kirkollisen elämän ja toiminnan suhteen.

Maallikko-edustajat valitaan valitsijamiesvaalilla vaalialueittain. Maallikkojen vaali toimitetaan 23. maaliskuuta.

Lausuntopyyntö seurakuntien seurakunnanvaltuustolle ja luostareiden johtokunnille

Kokouksessa esiteltiin myös lausuntopyyntö seurakuntien seurakunnanvaltuustolle ja luostareiden johtokunnille. Kirkollishallitukselta tullut lausuntopyyntö liittyi seurakuntauudistuksiin. Neuvosto päätti joulukuussa, että asiaa valmistellaan yhteistyössä neuvoston ja valtuuston puheenjohtajien kanssa.

Neuvosto yhtyi taustamateriaalina käyttämänsä Mirjami Pason laatimaan juridiseen selvitykseen Kappeliseurakuntaa koskevasta lainsäädännöstä, sekä kappeliseurakunnan ohjesäännöstä. Valtuusto päätti, että se lähettää neuvoston valmisteleman lausunnon päätetyin korjauksin kirkollishallitukselle vastaukseksi lausuntopyyntöön.

Valtuusto merkitsi tiedoksi kokouksessaan keskustelunsa Lahden ortodoksisen seurakunnanvaltuuston lausunnosta kirkollishallitukselle. Lausunnossa Lahden seurakunnanvaltuusto esittää vaihtoehtoiseksi malliksi liittyä Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kappeliseurakuntana osana hallinnonuudistusta.


Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon.

Kategoriat Uutiset