2.5.2019

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee tiedottajaa määräaikaiseen työsuhteeseen opintovapaan sijaiseksi ajalle 1.9.2019-15.3.2020. Työ on kokoaikainen: 36,15h viikossa. 

Tiedottaja vastaa seurakunnan sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kokonaisuudesta, johon sisältyvät viestinnän strategiset linjaukset, viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto. Tiedottaja vastaa kirkkoherralle mediasuhteista ja myönteisen julkisuuskuvan rakentamisesta. Hän toimii internet- ja intrasivuston päätoimittajana sekä vastaa sosiaalisen median kanavista. 

Tiedottaja tukee johtoa tiedotuksen ammattilaisena hyvin hoidetussa tiedottamisessa sekä suunnittelee ja tuottaa viestinnän sisältöjä yhteistyössä eri seurakunnan alueiden ja toimintojen kanssa. Sijaisuus tulee painottumaan käytännön tiedotukseen: erityisesti seurakuntalaisille tarjottavien palvelujen esiintuomiseen sekä seurakuntaan vaikuttavan rakenneuudistuksen huomioimiseen. Tiedottaja myös valmistelee oman tehtäväalueensa asioiden esittelyt luottamuselinten käsittelyyn ja vastaa tehtäväaluetta koskevan talousarvion seurannasta ja raportoinnista. 

Tehtävät vaativat vahvaa substanssiosaamista, monipuolista tehtäväalan tuntemusta ja monitasoisten kokonaisuuksien hallintaa. Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä matkustusvalmiutta. Tehtävässä tulee ymmärtää niin seurakunnan kuin koko kirkon toiminnan tavoitteet. Seurakunnan koon takia tehtävään liittyy myös valtakunnallinen vaikuttavuus. 

Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Poikkeustapauksessa voidaan hyväksyä myös muu koulutus. 

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 4. 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvostolle osoitettu hakemus ja cv tulee toimittaa 20.5.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Markku Salminenmarkku.salminen@ort.fi. 


Kaikki seurakunnan haettavana olevat toimet ilmoitetaan nettisivujen avoimet työpaikat -osiossa.

Kategoriat Avoimet työpaikat