Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa Liisankadulla 22. syyskuuta saakka.

20.9.2019

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaaleissa on alustavien tietojen mukaan 32 ehdokasta. Lopullisesti ehdokkaiden lukumäärä varmistuu 26. syyskuuta, jolloin vaalilautakunta tarkastaa ehdokasasettelun ja arpoo ehdokkaille äänestysnumerot.

Tarkistuslaskennassa äänioikeutettujen seurakuntalaisten lukumääräksi saatiin 16 140 henkilöä. Tänä vuonna saavat äänestää 3.11. mennessä 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Sen sijaan ehdokkaan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.

Ortodoksisten seurakuntien valtuustovaalit käydään tulevana syksynä hallinnonuudistuksesta huolimatta. Vuodenvaihteessa Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyvät virallisesti Helsingin seurakuntaan. Marraskuussa toimitettavissa vaaleissa valitaan uudet valtuustoedustajat nykyisiin seurakuntiin vuoden 2020 alusta alkavalle kaudelle.

Samalla Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien yhdistyminen tuo mukanaan kiinnostavan tilanteen. Seurakunnanvaltuustoihin valitaan jäsenet tänä syksynä kaikissa edellä mainituissa kaupungeissa.

Uusia vaaleja ei ole näkyvissä

Tällä hetkellä Helsingissä seurakunnanvaltuuston jäsenmääräksi on säädetty 21 jäsentä. Tästä aiheutuu, että 1.1.2020 lukien Helsingin ortodoksisen seurakunnan yhdistetyssä seurakunnanvaltuustossa olisi yli 40 jäsentä – Hämeenlinnassa ja Lahdessa valtuustojen koot ovat Helsinkiä pienempiä. Uusia vaaleja ei olla näillä näkymin järjestämässä ihan lähitulevaisuudessa.

Yksi mahdollisuus selvittää tilanne on se, että kasvaneessa Helsingin seurakunnassa turvauduttaisiin poikkeukselliseen ylimenokauden järjestelyyn. Tällöin syksyllä 2019 Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Lahdessa valittavat seurakunnanvaltuustojen jäsenet jatkaisivat tehtävässään toistaiseksi.

Jotta seurakunnanvaltuusto voisi ylittää nykyisen jäsenmäärän, olisi marraskuussa kokoontuvan kirkolliskokouksen vahvistettava siirtymäsäännös, joka mahdollistaisi nykyistä suuremman jäsenmäärän seurakunnanvaltuustoon.

Kirkollishallitus tekee esityksen siirtymäsäännöksestä kirkolliskokoukselle. Siirtymäsäännös voidaan sisällyttää kirkkojärjestykseen, jolloin asia ratkeaa kirkolliskokouksen päätöksellä. Siirtymäsäännös tullee ratkaisemaan asian siten, että nyt valittavat valtuustot toimivat yhtenä valtuustona seuraaviin vaaleihin asti.

Joka tapauksessa uudet valtuutetut pääsevät päättämään merkittävistä asioista, sillä ensi vuoden aikana käydään neuvotteluja seurakuntien yhdistymiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten taloudesta, henkilöstöstä ja toimitiloista.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset