Syksyn seurakuntavaaleissa pääsevät ensimmäistä kertaa äänestämään 16 vuotta täyttäneet seurakuntien jäsenet.

10.9.2019

Seurakunnanvaltuuston vaaleihin voi esittää ehdokkaita vielä reilun viikon ajan. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 19.9.2019 klo 14.00 mennessä. Kirkkoherranviraston osoite on Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki.

Ehdokkaita asetetaan kirjallisen lomakkeen kautta. Lomakkeita on saatavilla kirkkoherranvirastoista ja tästä. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja vähintään kahden seurakuntalaisen allekirjoitus. Ehdokkailta täytyy kysyä suostumus ehdokkaaksi asettamiseen, minkä lisäksi ehdokkaan on vahvistettava suostumuksensa allekirjoituksellaan. Samalla kertaa voi ehdottaa useampia ehdokkaita.

Ehdokasasettelun umpeuduttua vaalilautakunta laatii ehdokasluettelon, joka julkaistaan 4. lokakuuta.

Ehdokkaaksi pääsemiseen tarvitaan kahden 16 vuotta täyttäneen, äänioikeutetun seurakuntalaisen kirjallisesti tekemä esitys. Seurakuntalaiset voivat asettaa ehdokkaita ainoastaan omalta vaalialueeltaan, joita ovat Helsingin lisäksi Espoo ja Kauniainen, Vantaa, Keski- ja Itä-Uusimaa sekä Länsi-Uusimaa. Tulossa olevat vaalit ovat ensimmäiset, joissa 16 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus äänestää.

Sen sijaan ehdokkaaksi asettumisen ikäraja on 18 vuotta. Muusta kelpoisuudesta säädetään kirkkolaissa, jonka mukaan seurakunnan luottamustoimiin vaalikelpoisen henkilön on oltava ”ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen”.  Seurakuntien päätoimiset työntekijät eivät voi asettua ehdolle.