Seurakunnanvaltuustoon valitaan 21 jäsentä.

16.9.2019

Maanantaista 16. syyskuuta lähtien on nähtävillä äänioikeutettujen luettelo henkilöistä, jotka voivat äänestää Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaalissa. Luetteloon on listattu alustavan laskennan mukaan 16 123 henkilöä, ja se on tarkistettavissa aina 22. syyskuuta saakka kirkkoherranvirastossa osoitteessa Liisankatu 29, 00170 Helsinki.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään 24. syyskuuta klo 14.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 26. syyskuuta.

Vaali toimitetaan 3.–10.11. 2019 välisenä aikana, ja valtuustoon valitaan 21 jäsentä. Seurakunta muodostuu viidestä vaalialueesta, joista valitaan jäseniä seuraavasti: Helsingistä kymmenen, Espoosta ja Kauniaisista kolme, Vantaalta kolme, Keski- ja Itä-Uusimaalta kolme sekä Länsi-Uudeltamaalta kaksi.

Kahdella Helsingin ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita vaalialueellaan seurakunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti, ja asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja se on vähintään kahden Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava. Lomakkeita on saatavilla kirkkoherranvirastoista ja tästä. Ehdokkaan on vahvistettava suostumuksensa ehdokkaaksi allekirjoituksellaan.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoite Liisankatu 29, viimeistään 19.9.2019 klo 14.00 mennessä.

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Helsingin ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä. Äänestämään pääsevät 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 4.lokakuuta. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin numerossa 7/2019.

Kategoriat Uutiset