Vaasa liittyy mielellään Tampereen seurakuntaan, johon haluaisi liittyä myös Hämeenlinna. Lahti esittää liittymistä Helsinkiin, ja Hamina haluaisi Kotkan liittyvän itseensä. 

12.3.2019

Seurakunnat toimittivat maaliskuun alussa kirkollishallitukselle lausuntonsa hallinnonuudistuksessa kaavaillusta uudesta seurakuntajaosta. Helsingin hiippakunnassa moni seurakunta päätyi esittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

Kaakonkulmalla Haminan seurakunta muutti mieltään sulautumisesta yhteen Lappeenrannan ja Kotkan kanssa. Nyt Hamina esittää liittymistä yhteen vain Kotkan seurakunnan kanssa. Mikäli tämä ei käy, Hamina haluaa jatkaa itsenäisenä. 

Myös Lahti ja Hämeenlinna päätyivät jyrkemmin vastustamaan liitosta vastahakoisen Turun kanssa. Lahti esittää vaihtoehtoista mallia, jossa se liittyisi Helsingin seurakuntaan, ja Hämeenlinna liittyisi mieluummin Tampereen seurakuntaan. Näin Turku jäisi yksin. 

Helsingin seurakunnanneuvostolla ei omaa lausuntoaan valmistellessaan ollut vielä tietoa Lahden esityksestä. Valtuuston hyväksymässä lausunnossa kuitenkin todetaan, että Helsingin seurakunta suhtautuu avoimesti seurakuntien rakennetta koskeviin ratkaisuvaihtoehtoihin. 

Hamina käänsi takkinsa 

Viimevuotisessa lausunnossaan Hamina suhtautui vielä myönteisesti siihen, että se liittyisi yhteen Lappeenrannan ja Kotkan kanssa. Muuttunutta kantaansa Hamina perustelee tilanteella, jossa pakkoliitoksista on luovuttu ja valtuustot saavat itsenäisesti päättää seurakuntien tulevaisuudesta. 

Kotka ja Lappeenranta puolestaan kannattavat yhä kolmen seurakunnan yhdistämistä. Ne kuitenkin nostavat esiin Haminan taloudellisen tilanteen, jonka ne eivät näe olevan kestävällä pohjalla. 

Sekä Kotka että Lappeenranta toteavat, ettei niiden vero- ja kiinteistötuotoilla voi paikata Haminan taloutta vaan jokaisessa seurakunnassa on aloitettava talouden sopeuttamistoimet. 

Tampereelle olisi vientiä 

Vaasan seurakunta kannattaa yhä liittymistä Tampereen seurakuntaan, jolloin Vaasa jatkaisi kappeliseurakuntana. Vaasa toteaa lausunnossaan taloudellisen tilanteensa olevan velkaantumisen myötä haastava mutta hallittavissa. 

Myös Hämeenlinna haluaisi liittyä Tampereeseen. Hämeenlinna perustelee ehdotustaan Turun uudistusvastaisuudella. Hämeenlinna ei näe yhteistyölle edellytyksiä, kun vastaanottava seurakunta ei sitä halua tehdä. 

Hämeenlinna esittää, että yhdistyminen Tampereeseen toteutettaisiin jo kuluvan vuoden aikana. Tämä siksi, että kirkolliskokous päätti siirtää Tampereen Oulun hiippakuntaan vuoden 2020 alusta. Myöhäisempi yhdistyminen vaatisi uuden kirkolliskokouksen päätöksen hiippakunnan rajan siirtämisestä. 

Tampere ei uudessa lausunnossaan enää vastusta liitosta Vaasan kanssa ja hyväksyy tilanteen. Tampere katsoo, ettei muutos sulje pois yhteistyötä Hämeenlinnan ja Turun kanssa. Mahdolliseen Hämeenlinnan liittämiseen alueeseensa Tampere ei muutoin ota kantaa. 

Hämeenlinnan vanavedessä Lahtikin on suunnannut katseensa Turusta toisaalle ja esittää liittymistä kappeliseurakuntana Helsinkiin. Lahdella on toimivammat yhteydet Helsingin kuin Turun suuntaan ja seurakunnan keskuspaikka olisi näin lähempänä. 

Turku haraa vastaan 

Helsingin hiippakunnan vastarannankiiski Turku vastustaa hallinnonuudistusta kaikilta itseään koskevilta osilta. Lausunnossa kyseenalaistetaan koko kuulemiskierros kirkkojärjestyksen vastaisena. Turku ei missään nimessä halua Hämeenlinnan ja Lahden sulautuvan itseensä. 

Lisäksi Turun ortodoksinen seurakunta vastustaa jyrkästi nimensä muuttamista. 

Seurakuntien lausunnot etenevät seuraavaksi selvitysmiehen kautta piispainkokoukselle. Kunkin hiippakunnan piispa tekee esityksen oman hiippakuntansa seurakuntajaosta kirkollishallitukselle, joka päättää asiasta istunnossaan 9. huhtikuuta. 

Aiemmin aiheesta

Hallinnonuudistus etenee kohti päätöksiä (5.3.2019)
Hallinnonuudistus etenee kohti uusia seurakuntia (30.11.2018)
Kirkolliskokous päätti uusista hiippakuntarajoista
 (28.11.2018) 

Teksti: Mirva Brola / Ortodoksiviesti 

Kategoriat Ajankohtaista