27.5.2019

Kuulutus seurakunnan valtuuston vaalista 2019

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 

Vaalin toimittamisen aika ja vaalialueet

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.–10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon 21 (kaksikymmentäyksi) jäsentä. Seurakunta muodostaa viisi (5) vaalialuetta, joilta valitaan jäseniä seuraavasti:

1. Vaalialue = Helsinki 10 (kymmenen)

2. Vaalialue = Espoo, Kauniainen 3 (kolme)

3. Vaalialue = Vantaa 3 (kolme)

4. Vaalialue = Keski- ja Itä-Uusimaa 3 (kolme) (Askola, Järvenpää, Kerava, Pornainen, Pukkila, Porvoo, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula)

5. Vaalialue = Länsi-Uusimaa 2 (kaksi) (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti)

Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, osoite Liisankatu 29, 00170 Helsinki, 16.9.–22.9.2019 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään 24.9.2019 klo 14.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 26.9.2019.

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Helsingin ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita vaalialueellaan seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä eli Helsingin vaalialueella enintään kymmenen (10) jäsentä, Espoon, Kauniaisten vaalialueella kolme (3) jäsentä, Vantaan vaalialueella kolme (3) jäsentä, Keski- ja Itä-Uusimaan vaalialueella kolme (3) jäsentä sekä Länsi-Uusimaan vaalialueella kaksi (2) jäsentä.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja se on vähintään kahden (2) Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava. Lomakkeita on saatavilla kirkkoherranvirastoista ja tästä.

Ehdokkaan on vahvistettava suostumuksensa ehdokkaaksi allekirjoituksellaan.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoite Liisankatu 29, viimeistään 19.9.2019 klo 14.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Helsingin ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 4.10.2019. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin numerossa 7/2019.

 

Helsingissä 23.5.2019

Markku Salminen
kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Kategoriat Seurakuntavaalit