1.2.2019

Herran temppeliintuomisen juhlaa kutsutaan kohtaamisen juhlaksi. Kenet maailmaan syntynyt Messias kohtasi, kun hänet neljänkymmenen päivän ikäisenä tuotiin temppeliin?

Kertomukset vanhurskaasta Simeonista

Sanotaan, että Simeon on yksi niistä seitsemästäkymmenestä oppineesta, jotka Aleksandriassa käänsivät juutalaisten pyhiä kirjoituksia kreikaksi. Kun hän työssään tuli Jesajan kirjan kohtaan ”neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan”, ennustus hämmensi häntä suuresti. Silloin enkeli ilmestyi Simeonille ja lupasi ettei hän tule kuolemaan, ennen kuin itse on kohdannut neitseestä syntyneen Messiaan.

Kerrotaan myös, että Simeon olisi ollut rabbi Hillelin poika ja apostoli Paavalin oppi-isän Gamalielin isä. -Siis pieni lenkki ikiaikaisen viisauden etsimisen ketjussa.

…Tai sitten Simeon olikin oppimaton, mutta sydämeltään viisas ja hurskas maallikko. Kun hän kohtasi temppeliin tuodun Jeesus-lapsen, tiesi hän välittömästi löytäneensä sen, mitä oli koko 112 vuotta kestäneen elämänsä ajan odottanut.

Vanhurskaaseen Simeoniin liitetyt kertomukset ovat osin ristiriitaisia, mutta julistavat samaa uskon totuutta. Lakihenkisyys ja inhimillinen viisaus saa väistyä, kun jumalallinen armo valaisee maailman. Simeonin rinnalla temppelissä näemme naisprofeetta Hannan, joka vuosikymmeniä on rukoillut Jumalaa ja odottanut Messiasta tulevaksi. Ei ole sattumaa, että nimi Hanna merkitsee armoa.

Temppeliintuomisen päivästä puhutaan vanhan ja uuden liiton kohtaamisena, mutta Simeon ja Hanna eivät edusta vain vanhaa liittoa. Näissä vanhurskaissa vanhuksissa näyttäytyy laajasti koko ihmisyys: koko Aadamin sukukunta, joka tänä päivänä on saanut kohdata pelastajansa.

Jeesuslapsi ja hänen äitinsä pyhittävät temppelin

Kun Jeesus tuodaan temppeliin, noudatetaan Mooseksen lakia. Samalla tuo laki myös kumotaan. Temppeliintuominen ei voi pyhittää lasta, joka itse on kaiken pyhittäjä. Se ei myöskään puhdista äitiä, joka jo on puhdas. Päinvastoin – Jeesuslapsi ja hänen äitinsä pyhittävät temppelin. Vanha uhritoimitus saa uuden merkityksen – siitä tulee kohtaamisen juhla.

Samalla kun Simeon tunnistaa lapsessa Jumalan, tunnistaa hän äidissä Jumalansynnyttäjän. Tämän johdosta Herran temppeliintuominen on samalla myös Marian juhla. Päivän liturginen väri on sininen ja juhlan tropari puhuttelee suoraan Jeesuksen äitiä: ”Iloitse armoitettu Jumalansynnyttäjä Neitsyt, sillä sinusta koitti vanhurskauden Aurinko, Kristus meidän Jumalamme, joka valaisee ne, jotka pimeydessä ovat.”

Herran temppeliintuomisen esimerkin mukaisesti kristillisessä kirkossa on säilynyt tuo vanha juutalainen tapa tuoda jokainen syntynyt lapsi noin neljänkymmenen päivän ikäisenä kirkotettavaksi. Kristillisessä kirkotuksessa ei tarvita uhreja: kirkotus on armon ja rakkauden juhla. Äiti ja lapsi siunataan. Jos lapsi on jo kastettu, tulee hän ensimmäistä kertaa osalliseksi Herran pyhästä ehtoollisesta. Jumalan kuvaksi syntynyt lapsi, elämän ihme, kohtaa ikiaikaisen kirkon. Hän tulee osaksi alati uudistuvaa seurakuntaa – elävää Kristuksen ruumista.

Pastori Mikko Leistola


Herran temppeliintuomisen juhlapäivänä 2. helmikuuta vietetään myös Kansainvälistä ortodoksisten nuorten päivää. Tarkista eri puolilla seurakuntaa toimitettavat juhlajumalanpalvelukset jumalanpalveluskalenterista.

Kategoriat Kirkkovuosi