Järvenpään kirkko on pyhitetty Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonille. Pyhäkössä vietetään temppelijuhlaa 8.7.

22.6.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan itäisen toiminta-alueen päätoiminen kanttorin työsopimussuhteinen toimi on julistettu haettavaksi.

Työnteon ensisijainen paikka on Järvenpää.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hakijalta edellytetään kykyä kehittää ja organisoida kirkkomusiikkityötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä kykyä verkostoitua. Tarvittaessa toimenkuvaa voidaan muokata.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Toimeen valittava aloittaa tehtävässään 1.9.2022 alkaen.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 22.7.2022 klo 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Helsingissä 21. kesäkuuta 2022

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo

 

Järvenpään toimintaan ja kirkkoon voi tutustua alueen omilla sivuilla.

 


Helsingin hiippakunnan piispa vastaa seurakuntien pappien ja kanttorien toimien ilmoittamisesta hakuun, ja piispa myös asettaa hakijat ehdolle. Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä valtuusto valitsee ehdolle asetetuista ehdokkaista seurakuntaan uuden papin tai kanttorin.

Järvenpään ja itäisen alueen nykyinen kanttori Minna Jokinen siirtyy Hämeenlinnan alueen kanttoriksi. Tehtävä vapautui, kun seurakunnaneuvosto on 2.6. kokouksessaan myöntänyt toimivapaalla olleelle Hämeenlinnan kanttorille eron tehtävästään.

Kategoriat Avoimet työpaikat